Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pertandingan Forum Piala Menteri Besar Perak Bil.1

Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pertandingan Forum Piala Menteri Besar Perak Bil. 1 telah dilaksanakan pada 17 Julai 2019. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh wakil dari Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ahli mesyuarat telah bersetuju bahawa pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada 1 hingga 3 Oktober 2019 dan yuran penyertaan dikurangkan daripada RM500.00 ke …

BENGKEL PENULISAN ARTIKEL DAN PENERBITAN

Pada 22 dan 23 April, pensyarah Jabatan Pengajian Melayu telah menghadiri Bengkel Penulisan Artikel dan Penerbitan sebagai persiapan menyiapkan Jurnal Jabatan Pengajian Melayu di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak. Bengkel berkenaan telah dikendalikan oleh Dr. Hasnah bt Awang dan Puan Hajah Nor Aziah bt Abdul Aziz. Antara objektif bengkel berkenaan ialah untuk menyelesaikan masalah dalam …

Kursus Powtoon dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu (CPD)

Pada 30.04.2019 – Jabatan Pengajian Melayu telah menganjurkan Kursus Kursus Pawtoon dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tujuan kursus ini memberi pendedahan kepada guru-guru penggunaan aplikasi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Sebanyak 19 peserta telah hadir. Kursus tersebut telah dikendalikan oleh Encik Khairulanuar bin Ismail, Tuan Haji Abdul Rani bin Hassan, dan Encik …

Lawatan Rombongan SK Sari, Machang ke JPM, IPGKI

Pada 26 April 2019, Jabatan Pengajian Melayu, IPGKI telah menerima kunjungan rombongan dari SK Sari, Machang, Kelantan. Lawatan seramai 40 peserta diketuai oleh guru besar dan guru-guru sekolah tersebut. Tujuan lawatan untuk mendapat pendedahan tentang PAK 21 khususnya penggunaan aplikasi Seesaw dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Taklimat telah disampaikan oleh Encik Khairulanuar bin Ismail …

Sesi Ucap Utama dan Ucapan Dasar Seminar Pendidikan Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Kali Kedua (2019) – Universiti Goethe, Frankfurt

26 Mac 2019 -Ucap Utama bertajuk Memartabatkan Bahasa Melayu di Asia Tenggara telah disampaikan oleh Profesor Dr. Arndt Graf, pakar bahasa Melayu dari Universiti Goethe, Frankfurt. Ucap utama 2 pula telah disampaikan oleh Dr. Mohd Hanafi bin Ibrahim dari Dewan Bahasa Pustaka yang bertajuk Kesusasteraan Melayu Sebagai Penanda Kebangkitan Pemikiran Zaman. Sidang Selari Ucapan Dasar …

Seminar Pendidikan Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Kali Kedua – Majlis Perasmian

Majlis Perasmian Seminar Pendidikan, Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Kali Kedua telah disempurnakan oleh Dr Agussani, MAP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada 25 Mac 2019 di Goethe University, Frankfurt, Jerman. Majlis dimulai dengan ucapan daripada Profesor Madya Dr. Abdul Rasid bin Jamian, dari UPM selaku Pengerusi Bersama Seminar, diikuti oleh ucapan daripada Profesor Dr. …