Mesyuarat Bimbingan Pensyarah IPG bagi Penyerapan Ilmu Pendidikan PKJR dalam PdP Bahasa Melayu

Semua pensyarah Jabatan Pengajian Melayu diketuai oleh Ecik Shamsudin Abu Bakar, sela ku Ketua Jabatan telah menyertai Mesyuarat Bimbingan Pensyarah IPG bagi Penyerapan Ilmu Pendidikan Program Keselamatan Jalan raya dalam Pengajaran dan Pembelajaran  Bahasa Melayu Zon Utara di Hotel Park Avenue, Sungai Petani, Kedah bermula 3 hingga 5 September 2019.

Mesyuarat Pascanilai SAPBaSBUM 2

Mesyuarat Pascanilai Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu 2 (SAPBaSBUM 2) telah dilaksanakan di Fakulti Pengaj¬† ian Pendidikan , UPM pada 16 Ogos 2019. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh Prof Dr. Rasid Jamian yang turut dihadiri oleh wakil dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) iaitu Dr Muhammad Ariffin (Wakil Rektor 1), Dr Saiful …

Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pertandingan Forum Piala Menteri Besar Perak Bil.1

Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pertandingan Forum Piala Menteri Besar Perak Bil. 1 telah dilaksanakan pada 17 Julai 2019. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh wakil dari Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ahli mesyuarat telah bersetuju bahawa pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada 1 hingga 3 Oktober 2019 dan yuran penyertaan dikurangkan daripada RM500.00 ke …

BENGKEL PENULISAN ARTIKEL DAN PENERBITAN

Pada 22 dan 23 April, pensyarah Jabatan Pengajian Melayu telah menghadiri Bengkel Penulisan Artikel dan Penerbitan sebagai persiapan menyiapkan Jurnal Jabatan Pengajian Melayu di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak. Bengkel berkenaan telah dikendalikan oleh Dr. Hasnah bt Awang dan Puan Hajah Nor Aziah bt Abdul Aziz. Antara objektif bengkel berkenaan ialah untuk menyelesaikan masalah dalam …

Kursus Powtoon dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu (CPD)

Pada 30.04.2019 – Jabatan Pengajian Melayu telah menganjurkan Kursus Kursus Pawtoon dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tujuan kursus ini memberi pendedahan kepada guru-guru penggunaan aplikasi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Sebanyak 19 peserta telah hadir. Kursus tersebut telah dikendalikan oleh Encik Khairulanuar bin Ismail, Tuan Haji Abdul Rani bin Hassan, dan Encik …

Lawatan Rombongan SK Sari, Machang ke JPM, IPGKI

Pada 26 April 2019, Jabatan Pengajian Melayu, IPGKI telah menerima kunjungan rombongan dari SK Sari, Machang, Kelantan. Lawatan seramai 40 peserta diketuai oleh guru besar dan guru-guru sekolah tersebut. Tujuan lawatan untuk mendapat pendedahan tentang PAK 21 khususnya penggunaan aplikasi Seesaw dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Taklimat telah disampaikan oleh Encik Khairulanuar bin Ismail …